ISB Bearing

Contact Now

80 mm x 170 mm x 39 mm ISB 6316 deep groove ball bearings

4,500 rpm 8 mm
53.5 mm 1.83

200 mm x 310 mm x 51 mm ISB QJ 1040 angular contact ball bearings

17 11000 r/min
17.5 mm NACHI

150 mm x 230 mm x 30 mm ISB RB 15030 thrust roller bearings

360,000 mm 2PE7204
540,000 360,000

ISB NBL.30.1355.201-2PPN thrust ball bearings

30310 110
23 mm 50 mm

50 mm x 110 mm x 40 mm ISB NUP 2310 cylindrical roller bearings

0.3 mm 26 mm
Ball Bearing Stainless Steel

2 mm x 5 mm x 2 mm ISB MR52 deep groove ball bearings

9,000 2 mm x 5 mm x 2 mm
CN 8,000 mm

190 mm x 290 mm x 64 mm ISB 32038 tapered roller bearings

8 mm 190 mm x 290 mm x 64 mm
25 mm 25

50 mm x 72 mm x 12 mm ISB 61910-2RS deep groove ball bearings

CYSD 102 mm
50 mm x 72 mm x 12 mm 37 Kg

30 mm x 72 mm x 19 mm ISB NU 306 cylindrical roller bearings

19,100 N 35 mm
8,800 rpm 1.5 mm

40 mm x 80 mm x 18 mm ISB 6208-2RS BOMB deep groove ball bearings

40 mm x 80 mm x 18 mm 16,667
41,275 mm 73,025
1/21